ReadyPlanet.com
ลักษณะการทำสกอร์ของนักกอล์ฟ

 จากสถิติการสำรวจนักกอล์ฟระดับทัวร์จนถึงนักกอล์ฟแฮนด์ดี้แคป 35 ทำให้สามารถคำนวณแฮนด์ดี้แคปของนักกอล์ฟได้ดังนี้

แฮนด์ดี้แคป = (102.6 - (2.7 x จำนวนพาร์หรือเบอร์ดี้ที่ได้)) - 72

 

ตัวอย่างเช่น : คุณได้พาร์ 3 หลุม, เบอร์ดี้ 1 หลุม ต่อหนึ่งรอบ(18 หลุม) คุณจะมี

แฮนด์ดี้แคป = (102.6 - (2.7 x 4)) - 72 = 19.8


 

วิธีคำนวณอีกอย่างหนึ่งคือการคำนวณจากกรีนอินเรคกิวเลชั่น (Greens In Regulation or GIR) โดยมีวิธีคำนวณดังนี้

แฮนด์ดี้แคป = (95.1 - (2 x GIR)) - 72

 

ตัวอย่างเช่น : คุณสามารถทำกรีนอินเรคกิวเลชั่นได้ 2 หลุมต่อหนึ่งรอบ คุณจะมี

แฮนด์ดี้แคป = (95.1 - (2 x 2)) - 72 = 19.1


 

ลักษณะการทำสกอร์ของนักกอล์ฟต่อรอบ ( 18 หลุม )

 

 
Golf Tip

ลูกกอล์ฟรุ่นที่ทำให้ท่านตีได้ไกลและแม่นยำที่สุด
สปินกับเหล็กต่างๆ, คอมเพรสชั่น
วัสดุผิวลูกกอล์ฟ
การทำงานของลูกมัลติเลเยอร์
กอล์ฟบอลฟิตติ้งCopyright © 2013 All Rights Reserved.